Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

13 września o godzinie 10.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotykamy się w auli szkoły Sir Edmund Hillary w Worksop (dzielnica Kilton) w tym samym budynku co w tamtym roku szkolnym. Tego dnia nie ma lekcji. Spotykamy się jedynie na apelu, podczas którego przedstawieni zostaną nauczyciele oraz omówimy plan pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015. Rodzice nowych dzieci w naszej szkole powinni tego dnia przynieść wypełniony kwestionariusz osobowy dziecka (do ściągnięcia i wydrukowania z naszej strony internetowej).  Przypominamy także o uiszczeniu opłat za szkołę.

 

Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się o niespodziewanej śmierci naszej przyjaciółki,
nauczycielki i współorganizatorki
Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop

 śp. Doroty Żbik.


Zapamiętamy Cię na zawsze jako ciepłą i uśmiechniętą osobę gotową zawsze pomagać innym.

Dziękujemy ci Dorotko za cały ten czas, który dzieliłaś z nami.
Dziękujemy za wielkie serce,
 które okazywałaś dzieciom z naszej szkoły.
Będzie nam Ciebie strasznie brakować.
Pozostała po Tobie pustka, której niczym nie potrafimy wypełnić.


Składamy najszczersze kondolencje całej rodzinie,
zapewniając Was o naszym głębokim współczuciu i solidarności
 w tych trudnych dla Was dniach.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop

Rodzice dzieci, które już są uczniami naszej szkoły proszeni są o potwierdzenie u wychowawcy klasy, że ich dziecko będzie uczniem w roku szkolnym 2014/2015 i uiszczenie wpisowego 20 funtów. 

 

Rodzice dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną naukę w tym roku szkolnym są zobowiązani do złożenia wypełnionego  kwestionariusz a z informacjami o swoim dziecku 13 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego do Dyrekcji szkoły. Kwestionariusz do wydrukowania znajduje się obok -> 

 

Koniec roku szkolnego 2013/2014

5 lipca w Polskiej Szkole Sobotniej w Worksop o godzinie 10.00 w auli szkolnej odbyło się zakończenie roku szkolnego. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Wszystkim dzieciom życzymy cudownych i słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w fotogalerii.

Lekcje w szkole

Lekcje w Polskiej Szkole Sobotniej w Worksop odbywają się w soboty w budynku podstawówki Sir Edmund Hillary Primary School przy ulicy Kingsway w Worksop (S810AN) na dzielnicy Kilton. Zajęcia rozpoczynają się zawsze o godzinie 9.30, a kończą o 12.55. Rodzice są zobowiązani na czas przyprowadzić dzieci chociaż pięć minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, a po zajęciach odebrać je ze szkoły. W każdą sobotę odbywają się cztery lekcje.

  1.   9.30 – 10.15
  2. 10.20 – 11.05
  3. 11.15 – 12.00
  4. 12.10 – 12.55

W szkole istnieje pięć klas oraz grupa przedszkolna. Każda klasa ma własny plan lekcji. Uczymy języka polskiego, historii, geografii oraz religii katolickiej. Zajęcia odbywają się zgodnie z Kalendarzem Zajęć.

Nowości na stronie

  • pod zakładką  Kalendarz zajęć można sprawdzić soboty, w które odbywać się będą zajęcia w roku szkolnym 2014/2015.
  • zdjęcia z zakończenia roku 2013/2014.
  • informacje o wyjeździe dzieci do Laxton Hall 21 czerwca.
  • informacje na temat zapisów dzieci na rok szkolny 2014/2015.
  •  Worksop - link do naszej nowej strony na temat naszego miasta Worksop z wieloma przydatnymi informacjami.
  • informujemy, że Polska Szkoła Worksop obecna jest również na Facebooku.

  

  

Aktualności

Opłaty za szkołę

2014-07-19 15:57

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2014/2015:

- 50 funtów za semestr za jedno dziecko (100 funtów za cały rok szkolny).
- 40 funtów za drugie dziecko (80 funtów za rok szkolny),
- 30 funtów za trzecie dziecko (60 funtów za rok szkolny),
- rodzice są zwolnieni z opłat za czwarte i każde kolejne dziecko.

Przy zapisie dziecka i złożeniu kwestionariusza należy wpłacić 20 funtów.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do końca września 2014 roku przelewem na konto szkoły
:

Polish School Worksop,
numer konta: 73100448,
Sort Code: 20-26-55

(prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)

Wyniki szkolnej ankiety

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami naszej ankiety, która przeprowadziliśmy pośród rodziców dzieci z naszej szkoły. Jest to ocena naszej pracy wystawiona nam przez rodziców tych, którzy w szkole są najważniejsi - naszych dzieci.
Wynik znajdują się TUTAJ.