Aktualności

Dotacja KPRM 2021

2021-10-20 22:34
Szanowni Państwo   Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 18.000 zł ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Serdecznie dziękujemy

Witamy w roku szkolnym 2021/2022

2021-09-27 15:03
W sobotę 11 września w naszej nowej placówce, którą jest Holy Family Primary School odbyła się inauguracja roku szkolnego. To właśnie tutaj będziemy od tej jesieni uczyć się i bawić po polsku, w grupach przedszkolnych i klasach lekcyjnych.   Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. Dyrektor szkoły Anna Gąsior przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła grono pedagogiczne. Wspomniała również o dodatkowych zajęciach z tańca ludowego i gry na gitarze, a także zajęciach na świetlicy. Pani Dyrektor przypomniała o wybuchu II Wojny Światowej 1-ego września 1939 roku, a następnie oddała głos Karinie Nowak, która poprowadziła krótką prelekcję dotycząca tych tragicznych wydarzeń i wkładu Polski...

Opłaty za szkołę

2018-07-01 12:57
Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2021/2022: - za pierwsze dziecko  200 funtów: 100f+100f, - za drugie dziecko  180 funtów: 90f+90f, - za trzecie dziecko  160 funtów: 80f+80f, - czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat. Opłaty podzielono na dwie części płatne w terminach: I część - do 31 sierpnia II część - do 30 listopada Niedotrzymanie terminu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 funtów za każdy miesiąc zwłoki. W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie trwania roku szkolnego, szkoła nie zwraca uiszczonych opłat.   Pieniądze należy wpłacać przelewem na konto szkoły: Polish School Worksop, numer konta: 59764868, Sort Code: 30-96-18 (prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)