Aktualności

Opłaty za szkołę

2018-07-01 12:57
Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2018/2019: - za pierwsze dziecko 150 funtów: 50f+50f+50f, - za drugie dziecko 130 funtów: 30f+50f+50f, - za trzecie dziecko 110 funtów: 30f+40f+40f, - czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat. Opłaty podzielono na trzy części płatne w terminach: I część - do 15 lipca II część - do 30 września III część - do 31 października. Niedotrzymanie terminu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 funtów.   Pieniądze należy wpłacać przelewem na konto szkoły: Polish School Worksop, numer konta: 59764868, Sort Code: 30-96-18 (prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)