Aktualności

Opłaty za szkołę

2017-06-27 12:57
Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2017/2018: - 100 funtów za cały rok szkolny za jedno dziecko (50 funtów za semestr) + 20 funtów wpisowego przy złożeniu kwestionariusza (razem 120 funtów). - 80 funtów za drugie dziecko (40 funtów za semestr) + 20 wpisowego (razem 100 funtów), - 60 funtów za trzecie dziecko (30 funtów za semestr) + 20 funtów wpisowego (razem 80 funtów), - rodzice są zwolnieni z opłat za czwarte i każde kolejne dziecko.   Pozostałą kwotę należy wpłacić do końca września 2017 roku przelewem na konto szkoły: Polish School Worksop, numer konta: 59764868, Sort Code: 30-96-18 (prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)