Ankieta

Pod koniec pierwszego półrocza przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród rodziców naszych dzieci na temat naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy jej wyniki w ujęciu procentowym.

- Czy Pana(-i) zdaniem szkoła zapewnia dziecku odpowiednią opiekę?
 tak 79%,
 raczej tak 21%,
 raczej nie 0%,
 nie 0%;

- Czy imprezy organizowane przez szkołę np. Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Pasowanie na ucznia, dzień Matki itp. są?
 potrzebne 98%,
 niepotrzebne 2%;

- Jestem zadowolony/a z poziomu nauczania w szkole:
 tak 75%,
 raczej tak  23%,
 raczej nie 2%,
 nie 0%;

- Uważam, że od mojego dziecka wymaga się:
 za mało 12%,
 za dużo 2%,
 w sam raz 86%,

Czy prace domowe są zadawane:
 w odpowiedniej ilości 86%,
 za mało 14%,
 za dużo 0%;

Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje Pana(i) dziecka?
 tak 54%,
 raczej tak 23%,
 raczej nie 23%;

Moje dziecko idąc do szkoły jest:
 wesołe 75%,
 obojętne 23%,
 smutne 2%;

W skali od 1 do 6 oceń szkołę:
 1 – 2%,
 2 – 2%,
 3 – 0%,

 4 – 19%,
 5 –
35%,
 6 –
42 %;

Czy mają Państwo zastrzeżenia co do pracy szkoły?
 tak 7%,
 nie 93%;

Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w naszej ankiecie. Cieszy nas, że zdecydowana większość z Państwa ocenia działalność naszej szkoły pozytywnie. Chcemy szczególnie podziękować tym z Państwa, którzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i sugestiami pisząc co podoba się a co nie w naszej szkole., które pomogą nam w nasze przyszłej pracy. Dziękujemy nie tylko za opinie pozytywne, ale również za te krytyczne. Pomogą nam one w naszej przyszłej pracy dla dobra Państwa dzieci.
Mamy nadzieję, że przy współpracy z Państwem będziemy wciąż poprawiać i udoskonalać działalność szkoły aby dzieci z tej szkoły mogły zdobywać coraz lepszą edukację z przedmiotów ojczystych tak, aby żyjąc na emigracji mogły wzrastać w świadomości swojego polskiego dziedzictwa i polskiej kultury.