Dokumenty Szkolne

Na tej stronie umieściliśmy wszystkie najważniejsze dokumenty, według których działa nasza szkoła. Zgrupowanie ich w jednym miejscu ułatwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z zasadami i celami naszej szkoły. Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci do zapoznania się z ich treścią.

1. Statut Szkoły

Jest to pierwszy i najważniejszy z dokumentów określający cele i sposoby działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop.

2. Regulamin Szkoły

Ten tekst zawiera listę obowiązków, praw i zasad postępowania, do których przestrzegania na terenie szkoły i poza nią zobowiązane są uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci. Są to zasady, które mają ułatwić nam wspólną pracę i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.

3. Formularz Rejestracyjny

Każdy rodzic zapisujący nowe dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop zobowiązany jest do złożenia wraz z opłatami specjalnego formularza informacyjnego, który znajduje się właśnie tutaj.

4. Regulamin Dyżurów Nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych

Na przerwach międzylekcyjnych wraz z rodzicami dyżurują również wyznaczeni do tego nauczyciele. Ich zadania i obowiązki określone są przez ten regulamin.