Dokumenty Szkolne

Na tej stronie umieściliśmy wszystkie najważniejsze dokumenty, według których działa nasza szkoła. Zgrupowanie ich w jednym miejscu ułatwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z zasadami i celami naszej szkoły. Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci do zapoznania się z ich treścią.

1. Statut Szkoły

Jest to pierwszy i najważniejszy z dokumentów określający cele i sposoby działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop.

2. Regulamin Szkoły

Ten tekst zawiera listę obowiązków, praw i zasad postępowania, do których przestrzegania na terenie szkoły i poza nią zobowiązane są uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci. Są to zasady, które mają ułatwić nam wspólną pracę i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.

3. Regulamin Dyżurów Rodziców

Naszą szkołę tworzymy wspólnie. Dlatego rodzice zobowązani są do dyżurów podczas lekcji na terenie szkoły. Zasady tych dyżurów określa właśnie ten dokument.

4. Formularz Rejestracyjny

Każdy rodzic zapisujący nowe dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop zobowiązany jest do złożenia wraz z opłatami specjalnego formularza informacyjnego, który znajduje się właśnie tutaj.

5. Regulamin Dyżurów Nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych

Na przerwach międzylekcyjnych wraz z rodzicami dyżurują również wyznaczeni do tego nauczyciele. Ich zadania i obowiązki określone są przez ten regulamin.