Kadra

 

Dyrektor szkoły

Anna Gąsior

Przedszkole 3-latki

Natalia Lewartowska

Przedszkole 4-latki

Agnieszka Bresińska

Klasa 0

Marta Goncerz

Ewa Goszcz (asystent nauczyciela)

Klasa 1

Dominika Leśniowska

Klasa 2

Małgorzata Sołtys

Klasa 3

Katarzyna Gronkiewicz

Eliza Ochal (asystent nauczyciela)

Klasa 4

Elżbieta Wasiak

Klasa 5

Karina Nowak

Klasa 7

Katarzyna Bilska

Muzyka

Klaudia Piątek

Zajęcia sportowe

Krzysztof Izydorczak

Zajęcia taneczne

Mirosław Lipiec

Biblioteka

Małgorzata Jasińska

 

Przedszkole 3-latki Natalia Lewartowska
Przedszkole 4-latki Agnieszka Bresińska
Klasa 0 Marta Goncerz, asystent nauczyciela -Ewa Goszcz
Klasa 1 Dominika Leśniowska
Klasa 2 Małgorzata Sołtys
Klasa3 Katarzyna Gronkiewicz, asystent nauczyciela - Eliza Ochal
Klasa 4 Elżbieta Wasiak
Klasa 5 Karina Nowak
Klasa 7 Katarzyna Bilska
Muzyka Klaudia Piątek
Zajęcia sportowe Krzysztof Izydorczak
Zajęcia Taneczne Mirosław Lipiec 
Biblioteka Małgorzata Jasińska