Kalendarz zajęć 2018/2019 (według planów)

miesiąc

data

plan

miesiąc

data

plan

wrzesień

1

 

luty

2

F

8

POCZĄTEK ROKU

9

A

15

A

16

B

22

B

23

WOLNE

29

C

 

 

październik

6

D

marzec

2

WOLNE

13

E

9

C

20

F

16

D

27

A

23

E

 

 

30

F

listopad

3

B

kwiecień

6

A

10

C

13

WOLNE

17

D

20

WOLNE

24

E

27

B

grudzień

1

F

maj

4

C

8

A

11

D

15

B

18

E

22

WOLNE

25

WOLNE

29

WOLNE

 

 

styczeń

5

WOLNE

czerwiec

1

WOLNE

12

C

8

F

19

D

15

A

26

E

22

B

 

 

29

KONIEC ROKU

Plan lekcji danego dnia zmienia się cyklicznie od A do F.
Można go sprawdzić pod zakładką PLAN LEKCJI.