Nasi Nauczyciele

mgr Anna Gąsior 

dyrektor szkoły
 

 • magister Uniwersytetu im Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, wydział pedagogiki i psychologii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i gimnazjum w Polsce;
 • nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

Małgorzata Sołtys 

zastępca dyrektora szkoły
 

 •  
 • pracuje jako Teaching Assistant w Redlands Primary & Nursery School w Worksop;
 • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  wydział zarządzanie i marketing, 
 • ukończone kursy:
  - Children and Young People’s Workforce Level 3
  - Business and Administration Level 3
 • sekretarz Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop w latach 2015 - 2017;

 

mgr Monika Krzyżewska


 • magister Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale teologicznym;
 • ukończony kurs Children and Young People's Workforce - Level 2 - North Notts College w Worksop;
 • pracuje jako Teaching Assistant (English Additional Language Support) w St.Augustine's School w Worksop;
 • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i gimnazjum w Polsce;
 • w latach 2012 - 2017 dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;
 • nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

mgr Katarzyna Jaroszewska
 

 • magister Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna i surdopedagogika);
 • ukończony kurs Children and Young People's Workforce - Level 2 - North Notts College w Worksop;
 • doświadczenie w pracy jako English Additional Language Support w Outwood Academy Valley w Worksop;
 • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi w Polsce;
 • w latach 2012 - 2017 wicedyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;
 • nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

ks. mgr Kazimierz Bidziński
 

 • magister Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydział teologiczny;
 • kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej (święcenia kapłańskie - Włocławek 1983 rok),
  od 1996 roku ksiądz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, 
  pracował w parafiach katolickich w Londynie, Cambidge, Norwich, Birmingham, Stoke-On-Trent;
  od 2011 roku proboszcz polskiej parafii katolickiej w Mansfield - Worksop;
 • odpowiedzialny za naukę religii katolickiej w Polskiej Szkole Sobotniej Worksop.

 

mgr Katarzyna Bilska
 

 • magister Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, wydział polonistyczny;
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej w Polsce;
 • nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej w Worksop;


 

mgr Katarzyna Gronkiewicz
 

 • magister Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pedagogika, praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu w Polsce;
 • nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

 

mgr Teresa Madej
 

 • magister Uniwersytetu Wrocławskiego, wydział pedagogiczny - wychowanie przedszkolne;
 • nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego;
 • ukończone studia podyplomowe z socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświaty;
 • kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym dwadzieścia siedem lat na stanowisku dyrektora przedszkola w Rabce Zdroju;
 • nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

mgr Robert Mrożewski
 

 • magister Uniwersytetu Opolskiego (zajęcia techniczne, przyroda, muzyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa);
 • kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i gimnazjum w Polsce;
 • nauczyciel geografii Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop;

 

Dominika Leśniowska
 

 • ukończony kurs Children and Young People's Workforce - Level 2 - North Notts College w Worksop;
 • nauczycielka/opiekunka w Polskiej Szkole Sobotniej w Worksop;

Katarzyna Mrożewska
 

 • opiekunka w Polskiej Szkole Sobotniej w Worksop;                       

 

 

 

                 

 

Rada Rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop

 • Radosław Bukowski - Przewodniczący
   
 • Katarzyna Domańska - zastępca
   
 • Ilona Kossowska - sekretarz