Najbliższe wydarzenia

  • 1 lipiec  2017 roku zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Wiadomości dla rodziców

  • Prosimy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby zaangażować się w działalność na rzecz szkoły o zgłaszanie się do wychowawców grup od najbliższej soboty. Chcielibyśmy, aby przy każdej grupie powstała "trójka klasowa".

  • Informujemy rodziców, że w razie rezygnacji dziecka z uczęszczania do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop wpisowe (20 funtów) nie podlega zwrotowi.

  • W każdą sobotę dzieci powinny być przyprowadzane do 9.30 na plac przy szkole (przedszkolaki bezpośrednio do sali przedszkolnej) - wejście na teren szkoły przez bramę po lewo od ulicy. Z tego samego miejsca również dzieci powinny być odbierane po lekcjach o godzinie 12.55.