Wiadomości dla rodziców

  • Prosimy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby zaangażować się w działalność na rzecz szkoły o zgłaszanie się do wychowawców grup od najbliższej soboty. Chcielibyśmy, aby przy każdej grupie powstała "trójka klasowa".

  • Informujemy rodziców, że w razie rezygnacji dziecka z uczęszczania do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop wpisowe (20 funtów) nie podlega zwrotowi.