Regulamin dyżurów rodziców

  1. Rodzice, którzy w daną sobotę dyżurują powinni przyjść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć tak, aby dyrektor szkoły wiedział, że dyżurni są obecni.

  2. Osoba, która nie może się stawić na dyżur powinna we własnym zakresie znaleźć kogoś na zastępstwo i poinformować o zmianie.

  3. W przypadku, gdy niemożliwe jest zorganizowanie zastępstwa proszę o jak najszybszy kontakt z dyrektorem szkoły.

  4. Dyżurujący rodzice nie opuszczają szkoły w czasie trwania zajęć.

  5. Przynajmniej jedna osoba dyżurująca powinna być do dyspozycji przy wejściu głównym przez pierwsze pół godziny od rozpoczęcia zajęć – w celu wprowadzenia spóźnionych uczniów do klas.

  6. W czasie przerw opiekę nad dziećmi sprawują dyżurujący rodzice.

  7. W czasie trwania tych przerw potrzebne są wszystkie osoby dyżurujące do sprawowania opieki nad dziećmi.

  8. Po zakończeniu każdej przerwy dyżurujący rodzice mają obowiązek informować nauczycieli o wszelkich niepokojących wydarzeniach lub zachowaniach dzieci w czasie przerw.

  9. Po zakończeniu zajęć dyżurujący rodzice sprawdzają i przywracają porządek w klasach.